WM FMBB 2007 – pohled účastníka

                Po přečtení úvodníku v Der Gebrauchshund č.2/2007 jsem dospěl k závěru, že bych měl také napsat několik řádků k tomuto Mistrovství i k otázkám, které byly p. Jürgenem Rixenem položeny. Pro úplnost uvedu, že jsem jedním z těch, kteří doplatili na situaci, která se odehrála při provádění oddílu „C“, tedy při obraně. Doplatil jsem na ni, resp. doplatil na ní můj pes Octavius Malidaj, a to vážným zraněním zadní končetiny.
            Autor úvodníku konstatuje, že každý sport přináší riziko zranění, vč. agility a flyballu. Samozřejmě, že každý sport má svoje rizika úrazu. Srovnání úrazů v těchto kynologických sportech s tím, co se stalo na WM FMBB 2007, mi však přijde nepatřičné a zavádějící. U agility i flyballu jistě může dojít k úrazu, ale tyto úrazy mohou vzniknout buď nešťastnou náhodou, nebo špatnou přípravou ze strany psovoda. Pokud se tedy v těchto sportech stane úraz, tak tento úraz určitě nebude vážný a hlavně ho nezapříčinila žádná jiná osoba svoji činností! V tom je přeci základní rozdíl mezi úrazem v uvedených sportech a tím, co se událo na WM FMBB 2007. Možná z vás někdo namítne, že obrana u IPO je kontaktní sport a že se také může přihodit nějaký úraz. Ano, máte pravdu, ale jen částečně.  Všechny úrazy, které se na tomto Mistrovství staly, byli přímým důsledkem velmi špatné a nekvalifikované práce figurantů. Figuranti nezvládali základní pravidlo, kterým by se měl řídit každý figurant, a to je, že jeho práce musí být bezpečná nejen pro něj samotného, ale hlavně pro psa! Jejich tzv. zpracování psa a pohyb se psem byli naprosto katastrofální a svým způsobem je až s podivem, že nedošlo k daleko většímu počtu zranění! Figuranti nezvládali nejen základní techniku práce figuranta, ale navíc neměli ani dostatečnou fyzickou kondici! Všechny tyto faktory zvyšovaly pravděpodobnost úrazu. Nedostatek fyzické kondice, především sílu paže, nahrazovali figuranti v první části obrany tím, že se také nakláněli na opačnou stranu, než měli rukáv a tělo psa si tímto způsobem natahovali na sebe. Tím byly nohy psů v bezprostředním kontaktu s nohama figuranta. V důsledku toho figuranti zakopávali o zadní nohy psa nebo mu je „jen“ přišlápli. „Výsledkem“ těchto praktik bylo vážné zranění pravé zadní končetiny psa  Prowaffeś Arttu Finky Heli Salminen.
I můj Octavius doplatil na nezvládnutí techniky a malou fyzickou kondici figuranta. Při cviku "Přepad psa při doprovodu" figurant při pohybu vpřed bojujícího psa za sebou jen pasivně táhl, místo aby silou paže psa vedl bočně a tak ho měl po celou dobu pohybu vpřed pod kontrolou.  Logickým důsledkem tohoto způsobu práce figuranta bylo to, že se nohy mnoha psů dostávaly do kontaktu s nohama figuranta, nebo do jejich nebezpečné blízkosti. U Octavia se jeho levá zadní noha dostala hned při začátku pohybu figuranta vpřed mezi jeho nohy. A protože figurant neměl psa ani své nohy plně pod kontrolou, následným pohybem figuranta vpřed došlo k torzi v hlezenním (tarzálním) kloubu a tím k vážnému zranění nohy.  Pro úplnost uvedu, že u Octavia byla diagnostikována fraktura, utržení vazů v hleznu a k poškození chrupavky. Existuje reálné nebezpečí, že můj 4-letý pes bude mít trvalé následky a nebude možné s ním kynologický sport dále provádět.
Samotnou kapitolou byla práce figuranta při cviku „Útok na psa z pohybu“. Figurant byl, na rozdíl od figurantů první části, sice dobře fyzicky zdatný, ale absolutně nezvládal techniku a také svoji psychiku. Absolutní nezvládnutí techniky bylo zřejmé už u zkušebního psa. Zkušebního psa doslova pošlapal, a to natolik, že pes má údajně zraněný ocas. Samozřejmě, že nejhorší byla situace zvláště u rychlých a razantních psů, kterých na letošním WM FMBB bylo více než v předchozích letech. Ani nelze spočítat pády figuranta na zem. Tohle by ale určitě nebylo tak nejhorší, i když pád se psem Es-Flindttós Boston Wolfganga Schmidta vypadal hrůzostrašně. Naštěstí skončil pro oba bez zranění. Po tvrdém pádu na zem však bylo na figurantovi vidět, že má z dalšího pokračování obran doslova strach. Za normálních okolností figurant získává postupně větší a větší jistotu, takže k závěru soutěže jeho práce bývá nejlepší. V tomto případě to bylo opačně. Figurant nezvládal základní koordinaci a jeho levá noha byla prakticky vždy předsunutá před rukáv!! Navíc se snažil všechny psy „prohazovat“ po zápěstí. U některých psů se to povedlo, zatímco u jiných nikoli. To byl další důvod, proč také došlo u velkého počtu psů k tvrdým střetům s tímto figurantem. Na takto katastrofální a hlavně nebezpečnou práci figuranta doplatila řada psů. Nejvíce však fena Aika vom Drachenherz Slovince Marka Habiče, která má zlomené žebro, vykloubenou páteř a zlomené zuby.
            Logicky bychom si měli položit otázku: Jak je tohle vůbec možné? Je to opravdu jen vina těchto figurantů, nebo kdo za to může, kdo je zodpovědný? Pokusme se společně nalézt na tyto otázky odpověď. Pořádáním WM FMBB 2007 byla FMBB pověřena právě Francie, resp. její CFCBB. Pro pořádání tohoto Mistrovství platí dokument s názvem Organizační řád, který platí od 14. ledna 2006. V odstavci 4.1 je uvedeno: „ Pořádající organizace zajistí čtyři figuranty .“ Pořádající organizace tyto čtyři figuranty zajistila. Jenomže podle jakých kritérií byli právě tito čtyři figuranti určeni? Kdo je tedy vybral a kdo za výběr těchto špatných figurantů nese zodpovědnost?
          V odstavci 3.2.8 Organizačního řádu  je dále napsáno napsáno: „Pořadatel dá k dispozici čtyři způsobilé figuranty. Ve čtvrtek dopoledne provede rozhodčí a supervizor přezkoušení figurantů. Přezkoušení se koná s vyloučením veřejnosti.“  Podle tohoto ustanovení byli (nebo měli být) všichni čtyři figuranti ve čtvrtek ráno, tedy před zahájením samotného Mistrovství, přezkoušeni rozhodčím oddílu „C“ a supervizorem. Logicky se nabízí otázka: K jakému závěru oba dospěli? Z logiky věci vyplývá, že oba delegovaní funkcionáři museli shledat jejich techniku figurování minimálně jako vyhovující, protože v opačném případě by je nemohli k akci připustit a museli by na pořadateli požadovat jiné figuranty! V mezinárodním zkušebním řádu IPO (dále jen „ZŘ IPO“) je uvedeno v  odstavci A 5 článku Práce figuranta:
„Před zahájením oddílu „C“ je figurant poučen rozhodčím. Svou činnost provádí dle pokynů rozhodčího.“
A opět se ptám: Byli figuranti řádně poučeni rozhodčím oddílu „C“? Pokud byli figuranti takto poučeni, proč neprováděli svoji práce podle pokynů rozhodčího? Nebo se poučení omezilo jen na pouhé určení místa, odkud a kam má figurant běžet a kdy se má zastavit? Myslím si, že by bylo velmi zajímavé, kdyby nám na vyřčené otázky odpověděli všichni ti, kteří mohli svým zodpovědným přístupem k plnění funkcí zabránit několika vážným zraněním psů a která by se za normálních okolností vůbec nestala! Ta zranění nebyla způsobena špatným ZŘ IPO, ale selháním člověka, resp. několika delegovaných funkcionářů, kteří řádně nevykonávali svoje povinnosti! Tak to vidím já, jako majitel psa Octavia Malidaj, kterému způsobili svým nezodpovědným přístupem vážné zranění. Zranění, jehož následky mohou být trvalé.
            Nepříjemné pro mě bylo i to, co následovalo po jeho zranění. Samozřejmě jsem chtěl zjistit rozsah tohoto zranění a zajistit ošetření svého psa. Jaké však bylo mé překvapení, když na stanu, kde měl být veterinární lékař, byla jen cedulka s telefonním číslem. Pořadatelé nám ukazovali, ať si zavoláme na uvedené telefonní číslo. Pro nás, co navíc neumíme francouzsky, to byl opravdu šok. Veterinární lékař po určité době přijel, prohlédl nohu psa pohmatem a konstatoval, že má přetrhané vazy v hleznu. Náš několikerý požadavek na provedení RTG vyšetření byl odmítnut jako zbytečný s tím, že žádnou zlomeninu určitě nemá. Po příjezdu do ČR, ale ještě před samotným bezprostředním návratem domů, jsme nejprve odjeli na kliniku, kde mu posléze při vyšetření na CT diagnostikovali také frakturu kosti.
            Po skončení WM FMBB 2007 nám řada lidí (a určitě i dalším psovodům, jejichž psi byli více či méně zraněni) vyčítala, že jsme nepodali protest a také, že jsme včas neodstoupili, když jsme viděli práci figurantů. Zkusme se nejprve podívat na možnost případné stížnosti. V  Organizačním řádu v článku 6. Protest je uvedeno:
„Rozhodnutí rozhodčího je konečné a nenapadnutelné. Protest je možný pouze kvůli nedodržení zkušebního řádu.  Kauce činí € 200 a v případě zamítnutí protestu tato kauce propadne ve prospěch FMBB. O protestu rozhodne FMBB, supervizor jakož i rozhodčí, jehož disciplíny se protest týká.“
Ani tím, že rozhodčí a supervizor připustili špatnou a nebezpečnou práci figurantů, tak vlastně de Jure neporušili zkušební řád!! Navíc o oprávněnosti protestu by rozhodovali ti, kteří mají, dle mého názoru, vinu na tom, co se při provádění obrany dělo. Z toho logicky jasně vyplývá, že podávat protest by bylo jen drahé gesto, které nemělo nejmenší naději na úspěch a navíc by nic nevyřešilo.
            Ale vraťme se k otázce případného odstoupení. Samozřejmě, že po bitvě je každý generál; každý nyní vidí, co se mělo udělat atd. Samozřejmě, že teď také vidím, že bylo moji velkou chybou na obranu vůbec nastupovat! Jenomže… Reprezentovat svůj stát a ještě k tomu na takové prestižní akci, jakou bezesporu WM FMBB je, to je snem mnoha kynologů. Nám se to letos povedlo a tak jsme také chtěli dokázat, že i u nás umíme cvičit belgické ovčáky. Octavius byl na obranu výborně připravený a tak jsme se ještě před zahájením Mistrovství na její předvedení těšili. Těšili jsme se však jen do okamžiku předvedení zkušebního psa. Když jsme viděli figuranty při práci, tak nás nadšení rázem opustilo. Zvláště nás šokovala práce druhého figuranta, který zkušebního psa doslova pošlapal; až pes zakvičel. Očekávali jsme, že rozhodčí figuranta okamžitě vymění, ale bohužel se tak nestalo. V pátek ráno jsme se byli podívat na první soutěžící. Viděli jsme, že se figurant sráží s některými rychlými psy. Doufali jsme však, že do neděle odpoledne, kdy jsme měli nastupovat na obranu, se situace výrazně zlepší. Buď se to do té doby figuranti „naučí“ a nebo budou vyměněni za schopnější. A v neděli jsme už jenom doufali, že budeme patřit mezi ty šťastné, kterým se nic nestane. Viděli jsme sice velmi špatnou práci figurantů s řadou tvrdých střetů, ale vůbec jsme netušili, jaká zranění psům způsobili.  Ani když figurant zranil mého psa, nevěděl jsem okamžitě, co se mu stalo. Z počátku jsem si myslel, že mu figurant „jen“ bolestivě šlápnul na nohu. Teprve až jsem přišel ke psovi a sáhl mu na nohu, tak teprve v tomto okamžiku mi došlo, že se nejedná o přišlápnutí packy, ale o něco daleko závažnějšího. Najednou se mi to všechno zdálo jako zlý sen. Bohužel, bylo to tvrdá realita. Pořád jsem si to celé Mistrovství prožíval znovu a znovu a nemohl jsem uvěřit, že jsme takto skončili. Kdyby figurant svoji špatnou prací neumožnil psovi plný zákus, tak by mě to sice mrzelo, ale z dnešního pohledu bych to považoval jen za malichernost, která by nás však „jen“ odsunula v konečném pořadí o nějakou tu příčku níže. Dodnes nemohu pochopit, co se odehrávalo v mysli rozhodčího, když viděl „výsledky práce“ figurantů a vlastně i své práce.
Ano, měl jsem včas odstoupit, to je dnes jisté. Položme si však otázku, umožňuje ZŘ IPO vůbec něco takového? Podívejme, co je napsáno v tomto řádu. V článku Účastník zkoušek je uvedeno:
 „Účastník zkoušek musí svého psa předvádět sportovně nezávadným způsobem, a bez ohledu na výsledek v jednom oddílu, musí svého psa předvést ve všech oddílech příslušného stupně zkoušky.“
Z toho logicky vyplývá, že zkušební řád ani neumožňuje účastníkovi odstoupit v průběhu akce z vlastního rozhodnutí. Nepokračování v akci, bez veterinárního potvrzení o zranění psa, by bylo bráno jako porušení řádu, jehož důsledkem by bylo zahájení disciplinárního řízením. Nechci tvrdit, že jsem neodstoupil proto, že to řád neumožňuje, ale … Kdybychom brali názor "kritiků našeho neodstoupení" vážně, tak logicky neměl na obranu nastoupit žádný soutěžící, protože každému z nich hrozilo zranění jeho psa. Nepřipadá Vám ten názor s odstoupením nyní absurdní? Proč potom pořádat takové soutěže?
Ještě si neodpustím jednu poznámku, která se váže k tématu. Kolega z reprezentace na závěr tohoto Mistrovství prohlásil: „Je otázkou, zda nominace na WM FMBB 2007 byla odměnou nebo trestem“. Také si občas kladu podobnou otázku.
            Myslím si, že letošní WM FMBB nám všem ukázalo, že bez konstruktivního přístupu k celé problematice obrany, nelze vyloučit případné opakování této politováníhodné situace. Náš Czech malinois club zaslal proto na FMBB dopis, ve kterém mimo jiné navrhuje:
 
1.  Vydat prováděcí pokyny k řádu IPO nebo vydat soutěžní řád, kde bude mimo jiné:
a)   Podrobně vymezena práva, povinnosti a zodpovědnost jednotlivých funkcionářů, tj. pořadatele, rozhodčího, hlavního rozhodčího a supervizora , pokud je funkce zřízena (např.  akce mezinárodního významu).
b)  Podrobně specifikováno, v čem spočívá povinnost  rozhodčího oddílu „C“ poučit figuranty.
c)  Vymezena odpovědnost konkrétní osoby nebo konkrétních osob za výběr a práci pomocníků, tj. šlapačů a figurantů.
d)  Uvedena povinnost všech členských zemích zavést povinné školení figurantů a jejich zařazování do výkonnostních tříd.
e)  V části věnované práci figurantů, zdůrazněna povinnost figurantů počínat si při provádění figurantské práce tak, aby nemohlo vinou jejich figurantské práce dojít ke zranění psa.
f)   Zakotveno právo soutěžícího odstoupit před a nebo v průběhu provádění obrany z vlastního rozhodnutí.
 
2.  Zavést statut „mezinárodní figurant“. Do této kategorie zařadit jen velmi kvalitní figuranty, kteří budou po stránce odborné, morální i fyzické schopni provádět figurantskou práci na vrcholných akcích mezinárodního významu.
3.  Stanovit pravidla a kritéria pro delegování rozhodčích pro vrcholné akce mezinárodního významu (např. WM FCI).
4.  Pro akce vrcholného mezinárodního významu (např. WM FCI), určit jednu z alternativ:
a) vypisovat konkurz na figuranty, např. obdobně jako to provádějí v sousedním Rakousku.
b) delegovat figuranty na akce mezinárodního významu, podobně jako rozhodčí, a to ze seznamu „mezinárodních figurantů“.

 

Domníváme se, že přijetím těchto nebo podobných návrhů vyloučíme do budoucna případná vážná zranění psů.
            Tento článek neměl být jen popisem průběhu letošního WM FMBB ve francouzském Le Touquet, ale především by měl být apelem na všechny, kteří nějakým způsobem mohou ovlivnit přijetí těchto nebo jiných opatření, která by vyloučila opakování chyb a následků při provádění oddílu „C“ – obrany, tak jak jsme toho byli svědky na letošním Mistrovství. Všem, kteří se o to budou snažit předem děkuji, a to nejen jménem svým, ale i jménem psů, kteří doplatili svým zdravím na chyby nás lidí.

                                                                          Ladislav Mach