Kdo škodí kynologii ?

            Protože se v určitých kruzích šíří názory, že já svou „mediální kampaní ubližuji celé kynologii jako takové“, považuji za nutné a také prospěšné se k tomuto názoru také vyjádřit a uvést věci na správnou míru.
            Všichni víme co se na MS BO (oficielně WM FMBB) 2007 stalo. Nikdo ze zúčastněných závodníků (a nejen našich) ani ostatních přítomných nebyl spokojen s prováděním obrany a jejího průběhu. Myslím si, že toto konstatování je pravdivé a objektivní. Nezaregistroval jsem v době konání akce jiný názor.
Někde, ale musí být příčina tohoto neblahého stavu. To je přeci také jasné. Byl jsem se podívat na řadě MS BO i MS FCI, ale podobnou práci figurantů jsem ještě nikdy neviděl. Je ale také pravdou, že na žádném z těchto mistrovství nedošlo k žádnému zranění psa, natož k vážným úrazům a ještě k tomu u třech psů. To přeci také něco vypovídá při snaze hodnotit kvalitu práce figurantů na MS BO 2007, alespoň tedy pro mě. Ale k tomu se ještě dostaneme.
Logicky by se dalo předpokládat, že vrcholní funkcionáři ve svém závěrečném hodnocení akce se aspoň trochu zmíní o nedostatcích tohoto mistrovství (a teď nemám na mysli jen práci figurantů, ale i velké organizační problémy, o kterých jsem se ve svých článcích třeba ani nezmiňoval) a nebo se aspoň diplomaticky zdrží nějakých pochvalných projevů. FMBB na oficielních stránkách děkovala francouzskému pořadateli za dobře zajištěnou akci. Z toho logicky vyplývá, francouzský pořadatel, který vybral figuranty, tak vlastně vybral dobře. Nevím, jestli při závěrečném ceremoniálu bylo děkováno figurantům za jejich dobrou práci (bohužel neumím cizí jazyky), ale myslím si, že ano. To tak prostě bývá, že i když je práce špatná, tak to nemáme odvahu říci nebo aspoň taktně mlčet, protože …
Abych dokreslil celou situaci, tak ještě uvedu, že na oficielních stránkách slovinského klubu belgických ovčáků (http://www.dpbo-klub.si/pstran.htm) je konstatování, že rozhodčí Hari Arčon (rozhodčí oddílu „C“ na tomto mistrovství) svoji úlohu splnil dobře. Takže kde je vlastně problém? Zdálo by se, že na MS BO bylo všechno v pořádku. Jenomže, když jsou mimo jiné vážně zranění psi, tak přeci nemůže být všechno v pořádku. Někde přece musí být chyba.
Takže jinak. Pojďme se znovu, bez emocí a konstruktivně podívat na to, jak k takovým zraněním teoreticky mohlo dojít. V podstatě vidím čtyři možné důvody:
1.      nepřipravený pes
2.      náhoda
3.      systémová chyba –zkušební řád
4.      chyba ve způsobu provádění – chyba figuranta
 
ad 1. Nepřipravený pes
          Možná by si nezasvěcený čtenář z výše uvedených konstatování mohl myslet, že vše bylo v pořádku a že asi psi nebyli dobře připraveni. Ale to by si opravdu mohl myslet jen nezasvěcený člověk, který se nevěnuje kynologickému sportu. MS BO je vrcholová akce plemene belgický ovčák nejvyššího významu. Na tuto akci není možné se jen tak přihlásit. Na toto Mistrovství se musí psovodi se svými psy kvalifikovat. Všichni psi tedy mají za sebou několik kvalifikačních - výběrových závodů. Už tím, že se na MS BO kvalifikovali, prokázali svoji dobrou připravenost. Jen tak pro úplnost uvedu, že jsem se setkal s názorem, že si Oskar „měl ohlídat svoje nohy“. Tento názor nechávám bez komentáře.
 
Ad 2. Náhoda
            Vzhledem k tomu, co jsem uváděl výše a psal v jiných článcích, považuji tolik nešťastných náhod za vyloučené. Proti této variantě jasně hovoří mnoho okolností a faktů a myslím si, že netřeba se tímto důvodem dále více zaobírat. Stačí se také podívat na videa a jasné, že všechna zranění psů nemůžou být a také nejsou dílem náhody.
 
Ad 3. Systémová chyba – zkušební řád
            Vzhledem k tomu, že podle tohoto řádu se vykonaly stovky soutěží a složily tisíce zkoušek bez podobných následků jako na tomto MS BO, tak i tento důvod můžeme, dle mého názoru, jednoznačně vyloučit.
 
Ad 4. Chyba ve způsobu provádění – chyba figuranta
            Myslím si, že i s ohledem na to, co jsem uvedl v druhém odstavci, tedy že se nikdy něco podobného dosud nestalo, je odpověď, aspoň pro mě, zcela jasná. Práce figurantů nebyla standardní a hlavně nebyla pro psy bezpečná. Pro úplnost uveďme, že špatnou práci figurantů konstatují mimo jiné i na internetových fórech celého světa a v časopisech (např. Der Gebrauchshund 2/2007). Chyby ve způsobu figurování nepřímo přiznal i francouzský pořadatel, když na svých oficielních stránkách, kde  je u každého psa k dispozici několik desítek fotografií, nejsou žádné „závadné“. Jako „na potvoru“ tam není ani jedna fotografie z okamžiku střetu figuranta se psem při cviku“útok na psa z pohybu“, tedy z okamžiku, který je jak pro diváky tak samozřejmě pro fotografy ten nejzajímavější. A samozřejmě tam také nejsou uvedeny fotografie z okamžiků, když došlo ke zraněním psů u jiných cviků. Že by to byla také náhoda?!
 
            Nevím, proč tak některé lidi popuzují videa, na kterých je vidět špatná a nebezpečná práce figurantů a také články, ve kterých o tomto MS BO píši. Nevím, proč mě podezírají nebo přímo obviňují z toho, že škodím kynologii. Tím, že poukazuji na hrubé chyby, které se na tomto Mistrovství staly a navrhuji řešení, tím škodím kynologii? Škodím tím, že poukazuji na selhání konkrétních lidí na tomto Mistrovství?? Ani v jednom z těchto článků jsem se nikdy nezmínil o naši kynologii, tak proč tolik negativních emocí?!
Právě proto, aby se podobná situace už nikdy nemohla opakovat, tak nejprve musíme jasně říci, kde se stala chyba a pak na základě toho navrhnout příslušná opatření. Pro některé lidi by bylo samozřejmě nejlepším řešením mlčet a dělat, že se vlastně toho tolik nestalo. Někteří si dokonce říkají: No tak co, při 90-ti soutěžících jen 3 vážně zranění psi, to není tak hrozné.
Myslíte si teď o mně, že jsem se asi zbláznil, ale je to pravda, podobné názory u některých lidí jsou! Přečtěte si pozorně např. názor pana Labíka, který je v knize návštěv ze dne 15.6.2007. Ocituji kousek:
 
Útěk i přepad zvládl velice precizně a korektně, na přepadu ze zadního doprovodu psa čistě prohodil, zastavil avšak při prvním pohybu se nesťastnou náhodou dostala noha psa mezi jeho nohy a on ji následně poranil. Z jeho práce ale nebylo zřejmé, že by byl zbrklý, nebo technicky či fyzicky slabý. A do té doby odfiguroval cca 30 psů bez jediného problému.“
 
A tady další názor, tentokrát od anonyma jménem Venca z knihy návštěv ze dne 13.6.2007:
 
Dobrý den je mi líto to co se stalo, ale bohužel je to vrcholový sport. Jestliže figurant předvede cca 30 psů bez problémů a 4 se mu nepovedou nehodnotil bych je jako neprofesionální nejsou to stroje, ale jen lidé.
 
            Tak takovéto názory jsou pro kynologii škodlivé až likvidační! Tady vidím velké nebezpečí pro kynologii! Těmito svými výroky autoři vlastně prohlašují, že vrcholová kynologie je nebezpečný sport, že se zraněním psa se vlastně musí počítat atd. Raději to dál nebudu rozvádět. Od takovýchto názorů a závěrů se jasně a zřetelně distancuji!! Tvrdím, že chyba je jen a pouze v selhání lidského faktoru - konkrétních lidí, nikde jinde. Kdyby prováděli kompetentně svoji práci figuranti, rozhodčí oddílu „C“ a supervizor, tak k takové situaci nikdy nemohlo dojít.
Myslím si, že nejhorší věc, kterou můžeme v současnosti udělat je nedělat nic a čekat, že to „vyšumí“. Ano, nicnedělání je to nejhorší, co můžeme pro kynologii jako takovou udělat! Právě proto, abychom mohli všem říci, že i vrcholový kynologický sport je pro naše psy bezpečný, navrhněme a přijměme taková řešení, která by opakování něčeho podobného již předem vyloučila. Navrhněme a přijměme je i přesto, že u nás se něco podobného dosud nestalo. Tím prokážeme kynologii daleko větší službu než to, že budeme házet špínu na člověka, který se snaží vás k tomu tak trochu i vyburcovat. To snažení Oskarovi zdraví nevrátí, ale může nepřímo zajistit vám jako majitelům psů, abyste v budoucnu nemuseli prožívat všechno to co my s Oskarem. Myslím si, že ani ve vrcholové kynologii bychom neměli zapomínat na to, že pes je něco víc než jen věc, kterou v případě poruchy zahodíme a koupíme si novou, ale že pes je také náš kamarád. Ukažme všem, že nám jde o stejnou věc, a to, abychom dál mohli v klidu se věnovat našemu koníčku – sportovní kynologii, a bez obav.

                                                                             Ladislav Mach