Lékařská zpráva, nález, RTG vyšetření, CT vyšetření

Klin.vyšetření:

Kulhání 4. stupně, pes na končetinu nedostupuje výrazný otok hlezna a distální části končetiny, obrovský otok prstů/na končetině přiložena bandáž před transportem do Mimoně./
Výrazná mediální instabilita tarzu a krepitace v kloubu.
Provedeno RTG vyšetření:
Výsledek RTG vyšetření:
susp. fractura laterální kladky talu doporučeno CT vyšetření,
subluxace/luxace I, II, III tarsální kůstky,
poškozené vazy tarzo-metatarzální a intertarsální doporučena MRI vyšetření
CT:
Konečná zpráva po MRI vyšetření.

 
English
Clinical examination:
Limping of the fourth degree, the dog doesn´t  tread on its limb, marked swelling of shin and acra, gigantic swelling of fingers / bandage  applied on limb before the transport to Mimoň./
Marked medial instability of tarsus and crepitations in joint.
X-ray studies performed:  
Result of X-ray studies:
Susp. Fracture of lateral pulley of talus, investigation through the use of computer thomography recommended,
Subluxation / luxation I, II, III, tarsal ossiculums,
impaired tarso-metatarsal and intertarsal ligaments, investigation through the use of magnetic resonance recommended,
computer thomography:
final report you will obtain after magnetic resonance.
 
Deutsch
Klinikuntersuchung:
Hinken den vierten Grad, der Hund treten nicht auf seine Gliedmaße, markante Schwellung der Hinterfußwurzel  und distalen Teil von der Gliedmaße, riesige Schwellung von Zehen / die Bandage beigelegt an der Gliedmaße vor dem Transport nach Mimoň./
Die markante mediale Instabilität von tarsus und die Krepitation im Gelenk.
Die Röntgenuntersuchung durchgeführt:
Das Ergebnis von der Röntgenuntersuchung:
Der susp. Bruch der Talusrolle, die Untersuchung  durch die Computertomographie empfohlen, die Subluxation / die Luxation I, II, III, die Tarsalgräten,
 die beschädigte tarso-metatarsale und intertarsale Bänder, die Untersuchung  durch die magnetische Resonanz empfohlen,
die Computertomographie:
Nach der Untersuchung durch die magnetische Resonanz bekommen Sie den Schlussbericht.