Elektrický obojek

 

Již za tuhého socialismu se při výcviku používala "elektrika". Nebyl to samozřejmě žádný el. obojek, protože v naší republice byla elektronika teprve v plenkách. Jako zdroj el. proudu sloužil induktor z vojenských polních telefonů. Elektrika se používala především k napravení psů napadajících na revíru, a to ať už v lesním terénu, tak u maket (pro zajímavost uvedu, že makety se používaly i při mistrovských závodech – "pětistovákách" již začátkem 80. let a bylo jich na "place" zpočátku dokonce 10 kusů). Nepovažuji za účelné popisovat, jak se to dělalo, i když musím říci, že k občasnému použití docházelo i po roce 2000. Induktor měl řadu nevýhod, a to zejména – intenzitu el. proudu (z fyzikálního hlediska se jednalo samozřejmě o napětí, ale říkalo se proud) byla závislá na intenzitě točení kličkou a také to, že muselo dojít k propojení induktoru a místem použití dráty atd. Po pádu socialismu si někteří kynologové sami dovezli nebo si zajistili dovoz el. obojků ze zahraničí, a to především z Německa a USA. El. obojky – to bylo pro některé kynology něco převratného, něco co museli mít. Většinou brzy zjistili, že onen el. obojek není samospásný a navíc, chyběly zkušenosti s jeho používáním. Většinou brzy tento el. obojek odložili. Tyto první el. obojky měly malou možnost regulace a co hlavní – byly na stejné frekvenci, takže když se sešli v blízkosti dva psovodi a jejich psi měli aktivované el. obojky, občas docházelo k situacím, kdy el. impuls dostal druhý pes a samozřejmě v tu nejnevhodnější dobu. A opravdu k těmto situacím docházelo.

V posledních letech se k nám začaly oficielně dovážet el. obojky od různých výrobců, a to především z Francie, USA a Německa. I u nás se našli nadšenci, kteří se pokoušeli a možná ještě pokoušejí vyrábět el. obojky. Jenomže… Před nákupem nového el. obojku za cenu pár tisícovek bych doporučoval velkou obezřetnost. Podle zákona musí být všechny el. obojky na stejné, tzv. radiové frekvenci jako jsou např. dálkově ovládané modely. A pokud koupíte el. obojek u něhož není provedeno kódování signálu, snadno dojde k tomu, že nebudete schopni zaručit správnou a naprostou spolehlivou funkčnost el. obojku. U takového laciného el. obojku toto kódování dle mého názoru být nemůže, nehledě k tomu, že u nás se el. obojky, které nesplňují požadavky Mezinárodní asociace výrobců el. obojků (ECMA), nebo jsou dokonce vyrobeny svépomocně, nesmějí používat. Teď zřejmě někteří čtenáři mírně znejistí, protože až dosud měli za to, že el. obojky jsou u nás zakázány. Tak jen pro úplnost a stručně. Používání jakýchkoli el. obojků (oficielně je tomu říkáno "obojek s elektrickým výbojem") bylo v květnu 2005 Ústřední komisí na ochranu zvířat zakázáno. Po mnoha intervencích ÚKOZ dne 23.2.2006 svoje stanovisko aktualizovala a používání el. obojků povolila, ale pouze pro samotný výcvik psů. V rámci svodů a veřejných vystoupení (platí tedy i pro zkoušky a jakékoli soutěže) Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ) nadále trvá na zákazu používání elektronických obojků na těchto akcích.

El. obojek může být dobrou výcvikovou pomůckou, jenomže… Bohužel stává se velmi často, že el. obojek si lidé pořizují s představou, že el. obojek jim pomůže vyřešit všechny možné problémy a chyby ve výcviku. Velmi brzy však zjistí, že to byl velký omyl. Následky mohou být různé, ale většinou se problémy naopak znásobí a nezřídka se pes stane již nepoužitelným pro další výcvik! Někteří kynologové začnou používat tento obojek bez jakýchkoli znalostí vyšší nervové činnosti psa. Nic jim neříkají např. slova podmíněné a nepodmíněné reflexy, dynamický stereotyp, přeskokové jednaní či nežádoucí spojitost atd. Používají el. obojek i v případech, kdy je to absolutně nevhodné či přímo likvidační. Jak jinak nazvat používání el. obojku při aportu, kdy pes dostává el. impulsy proto, aby rychle uchopil aport, rychle běžel k psovodovi, aby se rychle přiřadil k noze apod. Tady to v žádném případě nemůže dopadnout dobře a také to dobře nedopadlo. Pes to pochopitelně nervově nevydržel, objevilo se přeskokové jednání a pes byl z toho všeho "úplně na šrot". Nechci moralizovat, ale nenaplňuje snad takovéto cvičení znaky týrání psa? Dle mého názoru ano! Někteří se i pokusili pomocí el. obojku zlepšit pozornost psa u cviku ovladatelnosti bez vodítka (dosažení tzv. očního kontaktu), ale dle mého názoru je použití el. obojku u podobných cviků, kde není na první pohled zřejmé splnění požadovaného chování psem, velmi obtížné až prakticky nemožné.

Nechci tady rozebírat do podrobností kde všude – při kterých cvicích je používání el. obojku vhodné či nevhodné. Tady spíš vidím potřebu ujasnit si k čemu vlastně má el. obojek sloužit. Zjednodušeně řečeno: el. obojek má být pouze naše prodloužená ruka. El. obojek nemá v žádném případě sloužit k trestání psa, ale má nám pomoci v situacích, kdy je pes od nás vzdálen a "naše ruka na psa nedosáhne". No jo, ale jak el. obojek používat?! Nevím, jestli by vůbec bylo vhodné na stránkách tohoto časopisu detailně popisovat "co máte zmáčknout, když…" Spíš bychom se měli podívat na případné používání el. obojku z jiného pohledu. Před používáním el. obojku je, dle mého názoru, nutno mít velmi dobré  teoretické základy o výcviku psa. Doporučil bych i relativně zkušeným kynologům vrátit se k tématu o vyšší nervové činnosti psa. Bez důkladného pochopení tohoto tématu a následně její aplikace v praxi bych pořízení el. obojku vůbec nedoporučoval! Následně je potřeba znovu připomenout, že el. obojek je pouze jakási naše prodloužená ruka, že el. obojkem vlastně nenaučíme psa žádnému novému cviku!! El. obojkem můžeme buď přerušit nežádoucí činnost – el. impuls slouží jako nepodmíněný podnět (a už jsme se dotkli termínu, který se používá v teorii o vyšší nervové činnosti) po vyslovení slova "fuj" (pro úplnost uvedu, že zde se jedná o podmíněný podnět) nebo pouze korigovat chování psa. Vždy však jen u cviků nebo činností, které pes již  zná - které jsme ho naučili už dříve, jiným způsobem!! Toto považuji za velmi důležité a podstatné. Pokud budete el. impulsy "bušit do psa" s tím, že ho naučíte např. cvik lehni, když jste ho to nenaučili již dříve, např. klasickou kontrastní metodou, se zlou se potážete.

Přestanu vás na chvilku strašit a vrátím se na chvíli k vlastnímu el. obojku. El. obojek se skládá ze dvou částí, tedy z vysílače a přijímače – specielního obojku. Na vysílači máme možnost jednak regulovat intenzitu el. impulsu a jednak zde máme volbu, zda impuls bude krátký (zlomek sekundy) nebo trvalý (doba je omezena obvykle 8 sekundami). Regulaci intenzity impulsu lze provádět v mnoha stupních – 15 a více. Než začnete používat el. obojek doporučil bych každému, aby si sám na sobě vyzkoušel "co el. obojek umí". Aktivovaný obojek si zapněte kolem krku, postupně zvyšujte intenzitu el. impulsu od stupně 1 do maxima a zmáčkněte tlačítko pro krátký impuls a následně pro trvalý impuls. Přitom nezapomeňte ještě na jednu důležitou skutečnost - pes je na "elektriku" mnohonásobně citlivější než vy! A od teďka pečlivě zvažujte "co a kolik toho do psa pustíte". Je pravdou, že někteří psi můžou reagovat na různé impulsy různě, ale doporučil bych každému, aby aspoň z počátku předpokládal, že má toho nejcitlivějšího psa na světě.

Ještě bych se vrátil k již zmíněné nežádoucí spojitosti. Často se stává, že psovod nasadí el. obojek až v okamžiku, kdy mu například neprovede v obraně korektní pouštění. Při dalším tréninku pes tento obojek na krku ale zase nemá. Při opětovném nepouštění psovod zvýší intenzitu impulsu a příště zase obojek nemá. A tak pořád dokola. Pes velmi rychle zjistí, že když má ten zvláštní obojek na krku, tak pouštět musí a když ho nemá, tak v podstatě nemusí. A to je ta výše zmíněná nežádoucí spojitost. Nežádoucí spojitost se objeví tím dříve, čím častější, větší a nepříjemnější jsou tyto el. impulsy pro psa. Pes velmi brzy pozná, že to nepříjemno je z toho zvláštního obojku na krku, co mu páneček občas nasazuje. Pokud to pes opravdu pozná, je to samozřejmě špatně. K takové situaci nesmí nikdy dojít. Pes by měl dostávat el. obojek často, a to i v době, kdy nebudeme provádět vlastní výcvik a toho nepříjemna z obojku by také mělo být co možná nejméně. Potom psovi nebude el. obojek vadit a nebude si s ním spojovat žádné nepříjemné pocity. Pokud používáme el. obojek správně, pes by se měl na jeho nasazení dokonce těšit!Možná mě považujete za šprýmaře, ale je to skutečně tak; pes by se měl na nasazování el. obojku těšit.

            Možná jste někteří tímto článkem zklamaní, ale účelem tohoto článku nebyl návod jak el. obojek používat, ale hlavně jak ho nepoužívat! Sice ÚKOZ ve zdůvodnění změny stanoviska píše, že "dnešní moderní výrobky od renomovaných výrobců, sdružených v ECMA, plně respektují šetrné zacházení se zvířaty, a jejich použití v mnoha případech napomáhá nahradit některé tradiční metody výcviku psů, které mohou být ke zvířatům mnohem méně ohleduplné", ale ... Závěrem mi dovolte, abych parafrázovat úsloví o ohni: "Elektrický obojek je dobrý sluha, ale zlý pán."

 

                                                       Ladislav Mach

 

 

Poznámka:

Tento článek byl zaslán do redakce časopisu Pes přítel člověka k otisknutí.